דיווח נוכחות בזמן היעדרות

במדריך הבא נלמד איך אפשר להגדיר דיווח נוכחות בזמן שקיימת לנו היעדרות באותם שעות.

נלחץ על הגדרות -> נלחץ על פרופיל חברה -> נלחץ למעלה על סוגי היעדרויות -> נגלול לסוג היעדרות שאנחנו רוצים שיהיה אפשר לדווח נוכחות בזמן אותה היעדרות -> נסמן ליד הסוג היעדרות “לאפשר לדווח נוכחות בזמן של היעדרות זו”. -> נלחץ למטה על עדכן.

דיווח היעדרות בזמן עבודה

באותו נושא...

בחירות

בחירות לרשויות המקומיות

בתאריך 27.02.2024 יערכו הבחירות לרשויות המקומיות, יום הבחירות נקבע כיום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן, ניתן לדווח על העובדים הרלוונטים היעדרות מתאימה במערכת. המדריך

קרא עוד »
IP

הגדרת כתובת IP

במדריך הבא נלמד איך מגדירים כתובת IP במערכת.      נלחץ על הגדרות -> נלחץ על פרופיל חברה -> נלחץ על “+” מתחת ל Company

קרא עוד »