דיווח היעדרות לקבוצת משתמשים

במדריך הבא נלמד איך אפשר לדווח היעדרות ל”קבוצה” של משתמשים בחברה. 


במידה ואתם צריכים ליצור קבוצה ניתן להיעזר במדריך בלחיצה כאן. 


כעת אחרי שהקבוצה קיימת נדווח להם היעדרות: 

נלחץ על לוח בקרה -> נלחץ על דיווח היעדרות. 

TimeClock 365 | דיווח היעדרות לקבוצת משתמשים

1. נבחר את הקבוצה של העובדים שאנחנו רוצים לדווח להם את ההיעדרות. 

2. נבחר את הסוג היעדרות. 

3. נבחר את התאריכים שאנחנו רוצים שידווחו עליהם את ההיעדרות. 

4. נלחץ על שמור.

TimeClock 365 | דיווח היעדרות לקבוצת משתמשים

באותו נושא...