התראה למנהלי קבוצה על בקשות היעדרות של העובדים שלהם

במדריך הבא נלמד איך להגדיר התראה שתשלח למנהלי קבוצה ברגע שעובד שמשויך אליהם ביקש בקשת היעדרות.

 

 

TimeClock 365 | התראה למנהלי קבוצה על בקשות היעדרות של העובדים שלהם

נלחץ על התראות -> נלחץ על צור התראה חדשה.

TimeClock 365 | התראה למנהלי קבוצה על בקשות היעדרות של העובדים שלהם

נכניס את הפרטים הבאים:

1. “שם ההתראה” – אפשר להקליד “בקשות היעדרות למנהלי קבוצה”.

2. נסמן את “קבל התראות עבור כל המשתמשים”. (במידה ואנחנו רוצים לקבל על כל העובדים, אם אתם רוצים רק על עובדים ספציפים יש לבחור רק אותם).

3. “בהתראות יישלחו למשתמשים” – נבחר את המנהלים שאנחנו רוצים שיקבלו את ההתראות. (מנהל קבוצה יקבל רק על העובדים שמשויכים אליו – גם אם מסומן “קבל התראות עבור כל המשתמשים”, מנהל מערכת יקבל על כולם).

4. נפתח את לשונית “התראות על נוכחות” ונסמן את “בקשת היעדרות”.

5. נלחץ למטה שמור.

 

בדוגמא הבאה, המערכת תשלח התראות למנהלי הקבוצה: יובל, נינה ובועז על העובדים שמשויכים רק אליהם.

התראת בקשת היעדרות

באותו נושא...