שעות נוספות ברמה חודשית בהסכם עבודה

במדריך הבא נלמד איך מגדירים שעות נוספות ברמה החודשית,

המערכת מחשבת את כמות השעות בפועל פחות השעות תקן ומחשבת את השעות הנוספות בהתאם למה שתגדירו במערכת.

נוספות חודשיות

הערה: המערכת תעגל את התוצאה כלפי מעלה.

 

נלחץ על הגדרות -> הסכמי עבודה -> נלחץ על ההסכם עבודה שאתם רוצים להכיל עליו את האפשרות של שעות נוספות ברמה החודשית.

TimeClock 365 | שעות נוספות ברמה חודשית בהסכם עבודה

נגלול למטה ונפתח את לשונית “Monthly overtime”:

נוספות חודשיות הסכם עבודה

 

לדוגמא:

התקן של העובד 105 שעות

השעות בפועל 118 שעות

ההפסקה היא 6.5 שעות

והיעדרות “חופשה” היא 8 שעות

118-105+6.5-8 = 15

 

חישוב שעות נוספות חודשיות

לפי הדוח של העובד וההגדרה בהסכם עבודה שמוצג במדריך העובד יקבל:

שעתיים של 125%

ו- 13 שעות של 150%

מכיוון שהגדרנו ששעתיים ראשונות יהיו 125% וכל השאר 150%.

באותו נושא...