קיצור שבוע העבודה

מקצרים את שבוע העבודה- כיצד מערכת Timeclock 365 תעזור לעסקים לשמור על החוק

בתחילת אפריל 2018 ישתנה שבוע העבודה בישראל משמעותית, ויתקצר מ 43 ל 42 שעות שבועיות. מי שירגישו את השינוי הזה היטב במשכורת הם העובדים שמחתימים כרטיס, העובדים השעתיים שמקבלים שכר על כל שעה שהם מבצעים את תפקידם במקום העבודה. עבור בעלי העסקים, כלומר המנהלים של אותם העובדים המתפעלים שעון נוכחות על בסיס יומיומי, המשמעות היא שיש לבצע החל מעכשיו מעקב מדוקדק עוד יותר אחרי שעות העבודה, על מנת לעמוד בדרישות החוק.

מערכת טיימקלוק 365 מסייעת למנהלים לבצע חישוב דייקני ולשמור על הזכויות של העובדים

דיווח נוכחות באמצעות Timeclock 365 הוא פשוט וקל לתפעול, הן לעובדים שצריכים להחתים את כרטיס העבודה שלהם בתחילת ובסוף כל יום, והן למנהלים. הוצאת הדו”חות החודשיים ישירות מהענן בצורה ממוחשבת ומדויקת, מקלה על היכולת להעניק לכל עובד את השכר המגיע לו, וכן לשמור על תנאי העבודה שלו: ימי מחלה, חופשה ושעות נוספות. בעקבות השינוי העומד להתרחש בשבוע העבודה הישראלי, כל דיווחי הנוכחות וחישובי השכר יהפכו למעט מאתגרים יותר.

על מנת לשמור על החוק החדש, שעון נוכחות מדויק הוא כלי עזר הרלוונטי בכל ארגון

החוק המקצר את שבוע העבודה במדינה בשעה, למעשה עושה שינוי מהותי בשכר המגיע לעובדים השעתיים, במיוחד אלו העובדים במשרות מלאות. עובדים כאלה אשר ימשיכו לבצע את תפקידם במשכי הזמן הרגילים של המשמרת, יקבלו כעת עבור אותו פרק זמן – משכורת גבוהה יותר. הסיבה היא שהחל מהאחד באפריל, “שעות נוספות” יחשבו ככאלה בשלב מוקדם יותר במשמרת, ולכן על חלק מהשעות יינתן שכר של 125%.

המערכת של Timeclock 365 פועלת און ליין ומחשבת בדיוק מרבי את היקף השעות שבוצעו בפועל, בנוסף לתכונות נוספות המסייעות לניהול חכם יותר של ארגונים קטנים וגדולים כאחד. ניהול משימות, איכון עובדים וכמובן שעון נוכחות ממוחשב ונוח להפעלה, הופכים את המעקב אחר העבודה לחלק בלתי נפרד מיומו של כל מנהל.

העובדים עצמם המחוברים ל Timeclock 365, יכולים אף הם לוודא שכל דיווחי הנוכחות שלהם הוזנו למערכת כראוי. בצורה כזו ניתן להתאים את השכר החודשי של המשתמשים לדרישות החוק החדש, ולשמור על הזכויות וכמובן גם על יחסי עבודה תקינים ונעימים.

צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-1957, אני מצווה לאמור כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7019/2017 אשר נחתם ביום ב’ ניסן התשע”ז (29 במרס 2017) בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות הכללית החדשה, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעסיקים בישראל.

תחילתו של צו זה ב-1 בחודש שלאחר מועד פרסומו.

נקבע בחוק שבוע עבודה מקוצר המבוסס על סוף שבוע ארוך (ימי א’ חופשיים) – יפקע תוקפו של צו זה.

תוספת

ההוראות המורחבות

מס’ הסעיף בהסכם

לא הורחב
קיצור שבוע עבודה במשק2.1 היקף שבוע עבודה במשק יקוצר בשעה אחת, כך ששבוע העבודה יעמוד על 42 שעות עבודה, ללא הפחתה בשכר.2.2 קיצור שבוע עבודה יבוצע ע”י הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה (להלן-היום המקוצר)2.3 היום המקוצר ייקבע בהתאם לצרכי העבודה, ולמקובל במפעל, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים.
2.4 כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת, רשאי המעסיק לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע, וככל הניתן בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים.

2.5 למען הסר ספק, היה והעובד יידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צרכי עבודה, יעבוד העובד בהתאם לנדרש והתאם להוראות הדין, ותשולם לו תמורה בגין עבודה בשעה נוספת.

2.6 במקומות עבודה בהם עובדים בעבודת משמרות יקבע המעסיק את שעות העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה, כתוצאה מהשינוי ע”פ הסכם זה.

2.7 למען הסר ספק, קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות יחול גם על עובדים העובדים כיום יותר מ-42 שעות בשבוע, אך פחות מ-43 שעות עבודה.

2.8 בהתאמה לקיצור שבוע העבודה כאמור, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה.

2.9 אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות הסכמים והסדרים מיטיבים של שעות עבודה ומנוחה הנוהגים ערב חתימת צו זה.

2.10 הפחתת שעת העבודה לפי צו זה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתות שעות עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של העובדים המועסקים לפני תחילת צו זה 42 שעות או פחות.

2.11 זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה בהם שיטת החישוב נעשית על בסיס “שעות עבודה”, יותאמו זכויות אלה לשיעור הצמצום בשעות עבודה כאמור בצו זה.

2.12 למען הסר ספק, הוראות סעיף 2 לא יחולו על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951 אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף 30(א) לחוק האמור.

3. לא הורחב
4. לא הורחב

5. לא הורחב

6. לא הורחב

TimeClock 365|קיצור שבוע העבודה ל 42 שעות