שאלות ותשובות

איך לדווח נוכחות, פרויקטים ומשימות לרשות החדשנות
איך לדווח נוכחות, פרויקטים ומשימות לרשות החדשנות
איך מדווחים היעדרות בערב חג?
איך מדווחים היעדרות בערב חג?
דחיית אישור מנהל בדוחות
ביטול אישור מנהל בדוחות
איך להגדיר סיכום נוכחות שבועי למנהל
איך להגדיר סיכום נוכחות שבועי למנהל
דיווח היעדרות חלקית
איך לדווח היעדרות חלקית על יום שיש בו דיווח נוכחות

דרך דוח הנוכחות המפורט ניתן להזין גם היעדרות וגם נוכחות

בקר כניסה ביומטרי
איך לשייך לעובד טביעת אצבע או כרטיס/תג בשעון נוכחות ביומטרי או בקר כניסה ביומטרי

יש לבחור את העובד מתוך רשימת העובדים בשעון הנוכחות הביומטרי..

רישיון לתוכנה לניהול עובדים שעון נוכחות
איך יודעים כמה רישיונות לשעון נוכחות יש לי בחשבון

כמות רישיונות אמורה להיות לפי כמות עובדים פעילים 

איך להוסיף דיווח נוכחות נוסף לאותו יום
איך להוסיף דיווח נוכחות נוסף לאותו יום

אם החודש עדיין לא יצא לכם לדווח נוכחות עפמיים באותו יום, אז לא תראו בדוח "כניסה2" ו"יציאה2". איך מוסיפים ?

איך לבטל תזכורת לדווח נוכחות והתראות על איחורים או חוסרים של העובד
איך לבטל תזכורת לדווח נוכחות והתראות על איחורים או חוסרים של העובד

כדי לבטל תזכורת לעובדים יש לגשת להסכמי העבודה..

איך להגדיר מנהל קבוצת עובדים
איך להגדיר מנהל קבוצת עובדים

כדי שהמנהל יוכל לצפות בדוחות של העובדים שלו

איך לדווח היעדרות ולצפות ביתרת ימי חופשה
איך לדווח היעדרות ולצפות ביתרת ימי חופשה

אם יש לכם מודול ניהול היעדרויות, ניתן לצפות...

איך לייצא דוחות נוכחות לתוכנות השכר
איך לייצא דוחות נוכחות לתוכנות השכר

יש לבצע כמה הגדרות פשוטות כדי לייצא לכל תוכנות השכר

העובד לא יכול לדווח על משימת רשות החדשנות?
העובד לא יכול לדווח על משימת רשות החדשנות?

לפעמים זה קורה, העובד משלים את המשימה ולא יכול יותר לדווח עליה...

שעון נוכחות עובדים
נעילת שעון

אם אתם מעוניינים לנעול את שעון הנוכחות