דיווח נוכחות

 

אפליקציית דיווח נוכחות המאושרת על ידי רשות החדשנות
דיווח אינטרנטי כולל חסימת איי פי
אישור דוחות דיגיטלי המאושר על ידי רשות החדשנות
התראות ותזכורות אונליין
ניצול מקסימאלי של התקציב

באמצעות הטלפון החכם, ניתן היום לעדכן מרחוק שעון נוכחות, בתור תוספת למערכת המשימות שבוצעו. באמצעות דיווח נוכחות באפליקציה, כמו שעת כניסה לעבודה ושעת היציאה מהעבודה. גם צפייה בסידור העבודה באמצעות הנייד החכם שלכם. אפליקציה זו, מיועדת בייחוד לעובדי שטח, אך גם לעובדי המשרד. האפליקציה הזאת בטלפונים החכמים, חוסכת הוצאות של שעון נוכחות למעביד ואת ההתקנה והתחזוקה שלו. ניתן באמצעות האפליקציה, לשלוח בקשות לחופשה, או היעדרות באישור המעביד.

גיליון נוכחות באמצעות האפליקציה בטלפון החכם

ניתן לציין, כי באמצעות דיווח נוכחות באפליקציה, אפשר לבצע כל מיני פעולות הקשורות לעבודה. למשל, אם גיליון נוכחות ששם נמצאים נתוני הנוכחות וההיעדרויות של העובד בכל יום. גם ספר טלפונים ארגוני, ניתן למצוא באפליקציה חכמה זו, כך שניתן ליצור קשר בין עבדי המשרד והמעביד עצמו. אין צורך בתלות של ספק סלולארי מסוים. האפליקציה, מאפשרת לעובדי השטח, לדווח בזמן אמת בכל מקום על תחילה וסיום העבודה ואת מיקומם המדויק בעת הדיווח. עובדים יכולים בנוסף באמצעות אפליקציה זו, לדווח על היעדרות או מחלה.

תמונת מצב עדכנית וייעול העבודה

 מעבידם רבים היום, עושים כבר שימוש עם דיווח נוכחות באפליקציה, כך שהם שומרים על ההתייעלות בעבודה באמצעות האפליקציה החכמה. מערכת זו, מאפשרת חיוב מדויק של פרויקטים שונים, על פי הנוכחות בפועל של העובדים באתרים השונים בשטח. האפליקציה היא פשוטה לתפעול והדיווחים הסלולאריים נקלטים בצורה אוטומטית בתוך מערכת הנוכחות ובסוף החודש, ניתן להפיק דו”ח נוכחות מדויק. ניתן להשתמש בכל מכשיר סלולארי שיש לו גישה לאינטרנט.   באמצעות דיווח הנוכחות  ע”י אפליקציה, ניתן לבדוק את כמות השעות בפרויקט, מי עבד על הפרויקט ומתי, בקרה ושליטה על מערך העובדים בשטח ועוד.

כשהעובד מחתים את שעון הנוכחות למנהל, ניתן יהיה לראות את ההחתמות על גבי מפה ולתעל את השירות, באמצעות בדיקה שהעובד אכן היה במקום, או אצל הלקוח כאשר נקבעה לו  פגישה.

חברות שונות, אשר מספקות את אפליקציית דיווח הנוכחות, יאפיינו עבור החברה שלכם על פי צרכיה ויוכלו להתאים לכם פתרון מקיף, אשר ישרת את החברה ואת תהליכי העבודה למשך שנים.