שינוי טיימזון – אזור זמן לחברה ולעובד ספציפי

במדריך הבא נלמד איך משנים את אזור הזמן שמדווחים ממנו.

שינוי אזור הזמן מתאפשר:

לכל החברה. 

לעובד ספציפי. 

הגדרת טיימזון לכל החברה – משנה את האזור זמן של כל החברה:

1. נלחץ על הגדרות.

2. נלחץ על פרופיל חברה.

3. נבחר אזור זמן.

4. נלחץ על עדכן.

אזור זמן חברה


הגדרת טיימזון לעובד ספציפי – שינוי רק לעובד הספציפי שנגדיר לו: 

1. נלחץ על משתמשים. 

2. נלחץ על העובד שאנחנו רוצים לשנות לו את אזור הזמן. 

3. נגלול למטה ונפתח את לשונית “פרטי קשר”. 

4. נבחר את האזור זמן. 

5. נגלול עד הסוף למטה ונלחץ על שמור.

אזור זמן
טיימזון לעובד

באותו נושא...

בחירות

בחירות לרשויות המקומיות

בתאריך 27.02.2024 יערכו הבחירות לרשויות המקומיות, יום הבחירות נקבע כיום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן, ניתן לדווח על העובדים הרלוונטים היעדרות מתאימה במערכת. המדריך

קרא עוד »
IP

הגדרת כתובת IP

במדריך הבא נלמד איך מגדירים כתובת IP במערכת.      נלחץ על הגדרות -> נלחץ על פרופיל חברה -> נלחץ על “+” מתחת ל Company

קרא עוד »