דיווח נוכחות עם סיסמא בשעון ביומטרי

במדריך הבא נלמד איך אפשר לדווח נוכחות בשעון ע”י סיסמא. 

נפתח את הפורטל האינטרנטי של טיימקלוק 365 -> נלחץ על משתמשים -> נלחץ על המשתמש שאנחנו רוצים שידווח באמצעות סיסמא בשעון.

TimeClock 365 | דיווח נוכחות עם סיסמא בשעון ביומטרי

נרשום לנו בצד את המספר מזהה של המשתמש.

TimeClock 365 | דיווח נוכחות עם סיסמא בשעון ביומטרי

נגלול למטה נפתח את לשונית “שעון ביומטרי/בקר כניסה” -> נרשום לנו בצד את הסיסמא.

TimeClock 365 | דיווח נוכחות עם סיסמא בשעון ביומטרי

כעת נדווח בשעון הביומטרי -> נקליד את המספר מזהה -> נלחץ על M/OK -> נבחר בסיסמא -> נקליד את הסיסמא -> נלחץ על M/OK.

TimeClock 365 | דיווח נוכחות עם סיסמא בשעון ביומטרי

באותו נושא...