דוח נוכחות מפורט – החדש

המדריך הבא מסביר על הדוח נוכחות מפורט החדש!

דוח נוכחות מפורט חדש

רוב הדברים בדוח עצמו הם דומים, הדברים שבעיקר השתנו הם הסרגלים שנמצאים בחלק העליון של הדוח.


סינונים במערכת:

סינונים בדוח נוכחות מפורט

1. סינון לפי קבוצות – ניתן לסנן לפי הקבוצות שקיימות במערכת.

2. סינון לפי הסכם עבודה – ניתן לסנן לפי ההסכמי עבודה שעובדים משויכים אליהם.

3. סינון לפי עובדים – ניתן לסנן לפי עובדים, ניתן לבחור כמה עובדים.

4. סינון לפי סוג היעדרות – ניתן לסנן לפי סוגי היעדרות כמו חופשה, מחלה וכדומה.

5. פרמטרים נוספים:

לכלול עובדים שסיימו – כל העובדים הפעילים כולל העובדים שמוגדר להם תאריך סיום עבודה.

רק כאלה שסיימו – רק עובדים שמוגדרים פעילים ומוגדר להם תאריך סיום עבודה.

רק חריגות – הצגת שורות רק של דיווחים חריגים או אי דיווחים.

רק השלמה אוטומטית ביציאה – הצגת יציאות שבוצעו אוטומטית ע”י המערכת.

שעות שנוספו או נערכו – כל השעות שמשתמשים ערכו או הוסיפו.

ערכים ריקים – סינון והצגת דיווחים ריקים.

רק ימים ריקים – סינון של ימים שלא בוצע בהם שום דיווח.

רק ימי עבודה – סינון והצגה רק של הימים שהעובד אמור לעבוד לפי התקן שלו.

דוח שלא אושר ע”י עובד – הצגת דוחות רק של העובדים שלא אישרו את הדוח.

דוח שלא אושר ע”י המנהל – הצגת דוחות של עובדים שמנהלים לא אישרו את הדוח שלהם.

משך נסיעה ומרחק, סכום היעדרות לכלול בשעות, המשתמש הנוכחי צריך להיות הראשון.

אופציות מה לעשות עם הדוח:

דוח נוכחות מפורט החדש - הסבר

1. הדפסה.

2. הורדה:

אקסל, אקסל מופרד, אקסל מרוכז, חילן חשבים, שיקלולית, מיכפת מודול נוכחות, מיכפת קליטת דיווחים סיכום, דוח יומי, דוח יומי CSV, דוח לעובד, דוח למנהל, עוקץ, חלוקה לפי משמרות, הר-גל, מיכפל QDIV, חילן.

3. הורדה PDF.

בחירת תאריכים:

דוח נוכחות מפורט החדש

אם נלחץ על התאריכים נוכל לבחור את הטווח שאנחנו מעוניינים:

לפי יום, לפי שבוע, לפי טווח תאריכים, לפי תקופה.

דוח נוכחות מפורט החדש

באותו נושא...

בחירות

בחירות לרשויות המקומיות

בתאריך 27.02.2024 יערכו הבחירות לרשויות המקומיות, יום הבחירות נקבע כיום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן, ניתן לדווח על העובדים הרלוונטים היעדרות מתאימה במערכת. המדריך

קרא עוד »
IP

הגדרת כתובת IP

במדריך הבא נלמד איך מגדירים כתובת IP במערכת.      נלחץ על הגדרות -> נלחץ על פרופיל חברה -> נלחץ על “+” מתחת ל Company

קרא עוד »