דוח נוכחות מפורט - המדריך המלא

1. צפייה בדוח נוכחות מפורט

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

האופציה הראשונה והיומיומית היא לצפות בדוח נוכחות מפורט דרך מסך דוחות -> דוח נוכחות מפורט ->  לחיצה על כפתור צפייה. ניתן לראות מדריך על איך צופים בדוח נוכחות מפורט כאן> 

2. הורדת דוח נוכחות מפורט לאקסל

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

ניתן להוריד לאקסל את כל הדוח. האופציה הראשונה היא אקסל ובה ניתן לראות את כל הדיווחים של כל העובדים, בדומה לאופציה של צפייה.

כך נראה קובץ האקסל והאופצייה להורדה לאקסל

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

3.אקסל מרוכז

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

האופציה הראשונה והיומיומית היא לצפות בדוח נוכחות מפורט דרך מסך דוחות -> דוח נוכחות מפורט ->  לחיצה על כפתור צפייה. ניתן לראות מדריך על איך צופים בדוח נוכחות מפורט כאן> 

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

4. אקסל מופרד

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

5. Hilan hashavim

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

6. שיקלולית

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365 | דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

7. מיכפל מודול נוכחות

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

8. מיכפל קליטת דיוויחים סיכום

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

9. Daily report

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

10. Daily report CSV

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

11. דוח משמרות מפורט

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

12. דוח לעובד

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

13.דוח למנהל

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

14. Absence during work

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

15. עוקץ

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

16. משמרות

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם
TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

17. הר - גל

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם
TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

18. מכפל QDIV

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם
TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

19. חילן

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם
TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

20. Jfrog

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם
TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

21. ימים עם החתמה אחת

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם
TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

22. manual punches

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם
TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

23. monthly overtime

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם
TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

24. Absence control

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם
TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

25. Summary daily split with overtimes

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם

26. Absence report

באקסל מופרד ניתן לראות את הדוחות לפי עובד ספציפי ונראה בדיוק כמו הדוח של האקסל הרגיל.

TimeClock 365|דוח נוכחות מפורט – המדריך השלם