Home » חיבור שעון ביומטרי לרשת האינטרנט
חיבור שעון ביומטרי לרשת האינטרנט

חיבור שעון ביומטרי לרשת וויפי

1. יש ללחוץ על מקש התפריט

2. על המסך תופיע בקשה להזדהות, יש להצמיד את כרטיס המנהל כדי לפתוח את התפריט

3. בתוך התפריט יש לגשת ל "תקשורת" -> "תקשורת וויפי"-> לבחור את הרשת שלכם ולהקיש סיסמא ושמירה. כדי להפוך בין אותיות למספרים , השתמשו במקש חץ ימין

 

חיבור שעון ביומטרי לאינטרנט קווי

יש לחבר את כבל הרשת לשעון ולאחר מכן לחברו לחשמל