שינוי טיימזון – אזור זמן לחברה ולעובד ספציפי

במדריך הבא נלמד איך משנים את אזור הזמן שמדווחים ממנו. 

 

שינוי אזור הזמן מתאפשר: 

לכל החברה. 

לעובד ספציפי. 

 

 

הגדרת טיימזון לכל החברה – משנה את האזור זמן של כל החברה: 

1. נלחץ על הגדרות. 

2. נלחץ על פרופיל חברה. 

3. נבחר אזור זמן. 

4. נלחץ על עדכן.

אזור זמן חברה


הגדרת טיימזון לעובד ספציפי – שינוי רק לעובד הספציפי שנגדיר לו: 

1. נלחץ על משתמשים. 

2. נלחץ על העובד שאנחנו רוצים לשנות לו את אזור הזמן. 

3. נגלול למטה ונפתח את לשונית “פרטי קשר”. 

4. נבחר את האזור זמן. 

5. נגלול עד הסוף למטה ונלחץ על שמור.

אזור זמן
טיימזון לעובד

באותו נושא...