הוספת הערה בדיווח כניסה בסמארטפון

במדריך הבא נלמד איך מוסיפים הערה בזמן דיווח נוכחות בסמארטפון.

TimeClock 365 | הוספת הערה בדיווח כניסה בסמארטפון

איך נבצע זאת?

נלחץ על הגדרות -> נלחץ על הסכמי עבודה -> נלחץ על ההסכם שעליו נרצה להכיל את הצורך בהערה.

TimeClock 365 | הוספת הערה בדיווח כניסה בסמארטפון

נגלול למטה ונפתח את לשונית “תנאים להחתמת שעון בסמארטפון” -> נבחר את “הצג הערות בכניסה” ואת “הערות בכניסה חובה” -> נלחץ על “שמור”.

TimeClock 365 | הוספת הערה בדיווח כניסה בסמארטפון

כעת נוסיף ב”דוח נוכחות מפורט” עמודה שתציג לנו את הערות:

נלחץ על “הגדרות” -> נלחץ על “הגדרת דוחות” -> נבחר את “הערות” -> נלחץ על עדכן.

TimeClock 365 | הוספת הערה בדיווח כניסה בסמארטפון

עכשיו שהמשתמש ידווח כניסה הוא יצטרך להוסיף הערה.

TimeClock 365 | הוספת הערה בדיווח כניסה בסמארטפון

באותו נושא...