בחירות לרשויות המקומיות

בתאריך 27.02.2024 יערכו הבחירות לרשויות המקומיות, יום הבחירות נקבע כיום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן, ניתן לדווח על העובדים הרלוונטים היעדרות מתאימה במערכת.

המדריך הבא מסביר:

שלב א’: כיצד יוצרים היעדרות.

שלב ב’: איך יוצרים קבוצה של כל העובדים בחברה לצורך בקשת ההיעדרות (ככל וכל העובדים בחברה בשבתון).

שלב ג’: כיצד מזינים את ההיעדרות למשתמשים במערכת.


שלב א’: כיצד יוצרים היעדרות

במידת הצורך ניתן ליצור במערכת סוג היעדרות מתאים עבור יום הבחירות ככל ולא קיים לכם סוג היעדרות מתאים.

נלחץ על ”הגדרות” -> נלחץ על “פרופיל חברה” -> נלחץ למעלה על לשונית “סוגי היעדרויות” -> תגללו למטה עד הסוף ולחצו על Add new.

בחרו את השם, וקבעו האם זה בתשלום או לא. במידה ואתם עובדים עם תוכנת שכר שיש בה את הסמל\קוד הרלוונטי לאותו סוג היעדרות, מלאו אותו במקום המתאים.

בסוף לחצו “עדכן“.

בחירות

שלב ב’: איך יוצרים קבוצה של כל העובדים בחברה לצורך בקשת ההיעדרות.

במידה וכל החברה צריכה לבקש את בקשת ההיעדרות מומלץ לפתוח קבוצה שכל העובדים של החברה בקבוצה זו (ככל ולא קיימת כבר קבוצה כזאת).

כיצד נבצע זאת?

נלחץ על קבוצות -> נלחץ על צור קבוצה חדשה -> נקליד שם לקבוצה לדוגמא “כל החברה” -> נפתח את לשונית “עובדים” ונסמן את “להוסיף את כל העובדים” -> נלחץ על שמור.

בחירות

שלב ג’: כיצד מזינים את ההיעדרות למשתמשים במערכת.

כעת נזין את ההיעדרות במערכת. (העובדים יכולים במקום זאת להזין זאת עבור עצמם)

נלחץ על “לוח בקרה” -> נלחץ על “דיווח היעדרות”.

בחירות

כעת נבחר את הקבוצה או המשתמשים שאנחנו רוצים להזין עליהם את ההיעדרות (במידה ויצרתם קבוצה של כל החברה נבחר אותה ככל וכל העובדים לא אמורים לעבוד) -> נבחר את הסוג היעדרות שיצרנו -> נבחר את התאריך 27.02.2024 -> נלחץ על שמור.

בחירות

כעת נכנס לדוח נוכחות מפורט ונראה את ההיעדרות מופיעה.

נלחץ על דוחות -> דוח נוכחות מפורט.

בחירות

באותו נושא...