איך לרכוש רישיונות חדשים / להסיר רישיונות שלא בשימוש

כדי לרכוש רישיונות חדשים או להסיר רישיונות שלא בשימוש, יש להיכנס למסך מנויים, לשנות את הכמות בהתאם וללחוץ על “לעדכן כמויות”

כדי להפחית את כמות הרישיונות, יש קודם לבטל את העובדים שעזבו ולהסיר מהם את הרישיונות.

באותו נושא...