איך לדווח נוכחות, פרויקטים ומשימות לרשות החדשנות

כל עובד המדווח לרשות החדשנות, חייב לדווח גם נוכחות וגם משימה

דיווח בשעון ביומטרי/בקר כניסה:

1. יש לדווח כניסה בשעון/בקר

2. יש לדווח משימה באותו רגע, באמצעות הפורטל האינטרנטי או האפליקציה. בשעונים בהם קיימת אופציה לדווח משימה, יש להניח את האצבע/תג ולבחור את המשימה מהרשימה.

3. בסיום יום העבודה יש לדווח יציאה בשעון הביומטרי/בקר

דיווח באינטרנט

1. בתחילת יום העבודה יש ללחוץ על תחילת המשימה ולאשר את החלון הקופץ

2. בסיום יום העובדה יש ללחוץ על יציאה ולאשר את החלון הקופץ

דיווח באפליקציה

1. בתחילת יום העבודה יש ללחוץ על כניסה באפליקציה

2. לאחר מכן יש לעבור למסך “משימות” באפליקציה ולהתחיל את המשימה.

3. בסיום יום העובדה יש להשהות את המשימה וללחוץ על “יציאה”

TimeClock 365 | איך לדווח נוכחות, פרויקטים ומשימות לרשות החדשנות

ניתן לדווח נוכחות (כניסה ויציאה) בלי לדווח משימה באותו יום, ולמחרת לעדכן זמן משימה באמצעות המסך “פרויקטים ומשימות-> עדכון שעות למשימות. כל דיווח משימה שיירשם לאחר 24 שעות ייחשב כרטרו.

TimeClock 365 | איך לדווח נוכחות, פרויקטים ומשימות לרשות החדשנות

במידה ושכח לדווח נוכחות, ניתן להשלים דרך המסך “דוחות” -> דוח נוכחות מפורט. כל דיווח כזה ייחשב כרטרו.

דיווח בפורטל האינטרטי:

TimeClock 365 | איך לדווח נוכחות, פרויקטים ומשימות לרשות החדשנות

בתחילת היום יש ללחוץ על “תחילת משימה” ובסוף היום יש ללחוץ על “יציאה”

דיווח באפליקציה:

בתחילת יום העבודה יש לבחור את מקום הדיווח: בית /משרד/חוץ וללחוץ על כניסה

TimeClock 365 | איך לדווח נוכחות, פרויקטים ומשימות לרשות החדשנות

לאחר מכן יש לעבור למסך “משימות” באפליקציה וללחוץ על האייקון של “play” כדי להתחיל את המשימה

TimeClock 365 | איך לדווח נוכחות, פרויקטים ומשימות לרשות החדשנות

בסיום יום העבודה, יש להשהות את המשימה ולאחר מכן לדווח יציאה

דיווח שעות רטרו

אם מסיבה כלשהי לא דיווחת נוכחות או משימה, ניתן לדווח:

 1. נוכחות באמצעות המסך “דוחות” > “דוח נוכחות מפורט”, וללחוץ על “צפייה”.לאחר מכן ללחוץ על התאריך אותו רוצים לערוך, יופיע חלון קופץ ובו יש להזין את שעת תחילת עבודה , סיום העבודה ומקור הדיווח (בית/משרד/חוץ). שימו לב, דיווח כזה יופיע כרטרו בדוח לרשות החדשנות.
 2. שיוך שעות למשימות: יש לגשת למסך פרויקטים ומשימות > עדכון שעות למשימות וללחוץ על צפייה. לאחר מכן למלא את השעות החסרות זכרו: אם עברו מעל 24 שעות, הדיווח יופיע כדיווח רטרו , בדוח של רשות החדשנות.

דוח נוכחות מפורט

TimeClock 365 | איך לדווח נוכחות, פרויקטים ומשימות לרשות החדשנות
TimeClock 365 | איך לדווח נוכחות, פרויקטים ומשימות לרשות החדשנות

עדכון שעות למשימות

TimeClock 365 | איך לדווח נוכחות, פרויקטים ומשימות לרשות החדשנות

אישור דוח לרשות החדשנות:

בסוף החודש (או תקופה המוגדרת בחברה), על העובד לאשר את הדוח לרשות החדשנות.

תחילה יש לוודא שכל השעות של הנוכחות ושל המשימות דווחו כראוי, אם לא, יש להשלימם. לאחר השלמת השעות יש לגשת לדוחות -> דוח לרשות החדשנות וללחוץ על צפייה. בראש העמוד יש ללחוץ על הכפתור “אני מאשר דוח זה”. לאחר אישור העובד, המנהל יאשר את הדוחה.

TimeClock 365 | איך לדווח נוכחות, פרויקטים ומשימות לרשות החדשנות

כללים של רשות החדשנות

 1. כל שעות העבודה של העובד חייבים להיות צבועים במשימות.
 2. כל דיווח נוכחות ומשימה חייב להיעשות מבית העסק בלבד.
 3. כל שינוי יירשם בדוח שינויים – שינוי שם משימה או פרויקט, שינוי דיווח וכו’.
 4. שינוי דיווח משימה או דיווח  משימה ידני, המתבצע בתוך יממה , יירשם עם כוכבית בעמודה “שוטף”
 5. שינוי דיווח שיתבצע לאחר יממה יירשם כדיווח רטרואקטיבי.
 6. כל נגיעה בדיווח נוכחות תהפוך את הדיווח של הנוכחות לרטרו, ללא קשר ל24 שעות. כלומר, אם דיווח הנוכחות נעשה באופן ידני זה יופיע בעמודת רטרו והזמן ייחושב כדיווח רטרו.
 7. כל דיווח שמתבצע מחוץ לחברה ירשם עם הזהרה בנוסף יירשם בטבלה נפרדת עם סיכום שעות מחוץ לחברה.
 8. לא ניתן להזין היעדרויות מראש , כל היעדרות תהיה מדווחת רטרו וזה מצב תקין.

כל עובד, המדווח פרויקטים לרשות החדשנות חייב :

 לדווח נוכחות בשעון הביומטרי / פורטל אינטרנט / אפליקציה – “דיווח דיגיטלי”, כל דיווח ידני יחושב בתור דיווח רטרו.

לדווח משימה באופן פעיל ! מתוך הפורטל האינטרנטי או מתוך האפליקציה

אם שכח לדווח נוכחות, יש להשלים את הדיווח דרך המסך “דוחות נוכחות” – דוח נוכחות, דיווח זה יירשם כדיווח רטרו.

אם שכח לדווח משימה, יש קודם כל לוודא שקיים דיווח נוכחות ליום זה, ולאחר מכן לדווח משימה באמצעות המסך “עדכון שעות למשימות”.

בסוף החודש העובד צריך לאשר את הדוח לרשות החדשנות באמצעות המסך “דוחות” > “דוח לרשות החדשנות”. יש לוודא שהשעות של הנוכחות והמשימות דווחו כראוי. אם לא דווחו, יש לדווח רטרו ולאחר מכן ללחוץ על “אני מאשר דוח זה”, לאחר אישור הדוח לא יהיה ניתן לערוך אותו.

אחרי שהעובד מאשר את הדוח, המנהל צריך לאשר ולאחר מכן הדוח יינעל ולא יהיה ניתן לדווח שעות או משימות לתאריכים אלה.

שעות שיירשמו כשעות מחוץ לחברה

כל שעות הנוכחות + כל שעות המשימות לאותו יום יירשמו כ”שעות מחוץ לחברה” , במקרים הבאים:

 1. כאשר לפחות אחד הדיווחים: כניסה או יציאה בוצעו דיגיטלית מחוץ לחברה.
 2. כאשר אחד הדיווחים בוצע דיגיטלית בתוך החברה והשני נוסף ידנית מחוץ לחברה.
TimeClock 365 | איך לדווח נוכחות, פרויקטים ומשימות לרשות החדשנות

באותו נושא...

בחירות

בחירות לרשויות המקומיות

בתאריך 27.02.2024 יערכו הבחירות לרשויות המקומיות, יום הבחירות נקבע כיום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן, ניתן לדווח על העובדים הרלוונטים היעדרות מתאימה במערכת. המדריך

קרא עוד »
IP

הגדרת כתובת IP

במדריך הבא נלמד איך מגדירים כתובת IP במערכת.      נלחץ על הגדרות -> נלחץ על פרופיל חברה -> נלחץ על “+” מתחת ל Company

קרא עוד »