מדריך הדוחות השלם - פירוט מלא של כל הדוחות

TimeClock 365|מדריך הדוחות השלם -פירוט מלא של כל הדוחות

דוח נוכחות מפורט

דוח נוכחות מפורט כולל את כל הפירוט של כל הדיווחים של העובדים, כולל כניסות ויציאות, כניסות בדלתות, היעדרויות, חישובים וסיכומים לפי הסכמי העבודה השונים וניתוחים מעמיקים לכל צורך. 

ניתן להוריד את הדוח במגוון פורמטים, קראו כאן את הפירוט המלא> 

TimeClock 365|מדריך הדוחות השלם -פירוט מלא של כל הדוחות

דוח מסכם למייצג

הסבר……. קראו כאן את הפירוט המלא>