Home » להורדת האפליקציה Timeclock 365
להורדת האפליקציה Timeclock 3652018-06-27T12:26:16+02:00

התקנת אפליקציה בסמרטפון


כניסה ראשונה עם שם משתמש וסיסמא

לאחר התקנת האפליקציה תתבקשו להקליד שם משתמש וסיסמא. אם קיבלתם שם משתמש וסיסמא בהודעת סמס, תשתמשו בהם לכניסה לאפליקציה.

המנהל מקבל את שם המשתמש והסיסמא הראשונית במייל לאחר אישור החשבון שהוא יצר. כל עובד מקבל שם משתמש וסיסמא במייל אחרי שהמנהל יוצר את העובד במערכת

דיווח נוכחות באפליקציה

בתחילת עבודה העובד לוחץ על "כניסה" , השעון מתחיל לספור את הזמן , מיקום הדיווח ושעת הדיווח נשלחים מיד לשרת , מה שמאפשר למנהל לקבל התראה כשהעובד מתחיל לעבוד, לצפות במיקום העובד על המפה, לראות את הדיווח באפליקציית מנהל.

  • תזכורת להחתים שעון
כדי שהעובדים לא ישכחו לדווח, הם יקבלו
תזכורת כמה דקות לפני תחילת וסיום העבודה
  • תצוגת היסטוריית שעות עבודה באפליקציה

כל עובד יכול לראות אילו שעות נרשמו , במסך האפליקציה, כולל סיכום שעות חודשי