חבילות Timeclock 3652019-03-03T11:44:41+00:00

BASIC

7החל מ -7 ₪ לעובד לחודש
 • דיווח נוכחות באינטרנט
 • מערכת ענן, גישה מכל מקום
 • לוח בקרה עשיר למנהל
 • עריכת דיווחי שעות
 • התראות חכמות למנהל
 • תזכורות לדווח נוכחות
 • ניהול כרטיסי עובדים כולל אזורי זמן
 • ניהול הסכמי עבודה ללא הגבלה
 • ניהול הרשאות ומנהלי קבוצות

STANDARD

 • דיווח נוכחות באינטרנט
 • מערכת ענן, גישה מכל מקום
 • לוח בקרה עשיר למנהל
 • עריכת דיווחי שעות
 • התראות חכמות למנהל
 • תזכורות לדווח נוכחות
 • ניהול כרטיסי עובדים כולל אזורי זמן
 • ניהול הסכמי עבודה ללא הגבלה
 • ניהול הרשאות ומנהלי קבוצות
 • דיווח נוכחות באפליקציה כולל מיקום
 • הוספת חתימה והערות לדיווח
 • הצגת החתמות באפליקציה
 • רשימה ”מי עובד“ באפליקציה

PROFESSIONAL

 • דיווח נוכחות באינטרנט
 • מערכת ענן, גישה מכל מקום
 • לוח בקרה עשיר למנהל
 • עריכת דיווחי שעות
 • התראות חכמות למנהל
 • תזכורות לדווח נוכחות
 • ניהול כרטיסי עובדים כולל אזורי זמן
 • ניהול הסכמי עבודה ללא הגבלה
 • ניהול הרשאות ומנהלי קבוצות
 • דיווח נוכחות באפליקציה כולל מיקום
 • הוספת חתימה והערות לדיווח
 • הצגת החתמות באפליקציה
 • רשימה ”מי עובד“ באפליקציה
 • משימות ופרויקטים כולל דיווח שעות למדען
 • יצירת משימות באפליקציה
 • מדידת זמן משימה כולל מיקום הדיווח
 • הוספת תמונות, חתימה והערות
 • דוח משימות מפורט לפי פרויקט או לקוח
 • צפייה במיקום העובדים בזמן אמת
 • היסטורייה מסלולי העובדים

PREMIUM

 • דיווח נוכחות באינטרנט
 • מערכת ענן, גישה מכל מקום
 • לוח בקרה עשיר למנהל
 • עריכת דיווחי שעות
 • התראות חכמות למנהל
 • תזכורות לדווח נוכחות
 • ניהול כרטיסי עובדים כולל אזורי זמן
 • ניהול הסכמי עבודה ללא הגבלה
 • ניהול הרשאות ומנהלי קבוצות
 • דיווח נוכחות באפליקציה כולל מיקום
 • הוספת חתימה והערות לדיווח
 • הצגת החתמות באפליקציה
 • רשימה ”מי עובד“ באפליקציה
 • משימות ופרויקטים כולל דיווח שעות למדען
 • יצירת משימות באפליקציה
 • מדידת זמן משימה כולל מיקום הדיווח
 • הוספת תמונות, חתימה והערות
 • דוח משימות מפורט לפי פרויקט או לקוח
 • איכון עובדי שטח